Ödmjukhet och respekt istället för våld.

Denna förbannade våldsspiral som finns

i närsamhället och världen.

Hat och bitterhetskänslor frodas hos många.

Rädslor och murar ockuperar världen

i närheten och fjärran.

Även ord kan vara våld mot andra människor.

Generaliseringar av den grövsta art

kan väl inte leda till en bättre värld.

Och är det inte en sådan vi alla drömmer om.

Måste ett samhälle vara hårt och okänsligt.

Är det ett tredje världskrig vi

och världen önskar sig.

Är man sjukligt naiv när man tror på

ödmjukhet och respekt människor emellan?