Konsensus

Som i den svenska modellen.

Jag tror på konsensus, som i den svenska modellen. Tyvärr existerar inte det längre. Konsensus är överenskommelse inom en grupp människor. Ordet konsensus syftar dels på själva överenskommelsen, dels den teori och de handlingssätt som används för att uppnå denna överenskommelse.
Tänk om den gruppen vore hela svenska folket.