Om känslor

Funderingar som belastar hjärnvirvlarna 
är känslor av alla de slag. Ibland är de oroliga och då och då är de störtsköna. Och i nattliga drömmar kan de illustreras hur tokigt som helst.

Att hantera dem

Funderingar som belastar hjärnvirvlarna under åren, är kanske dåligt samvete för uttryck av känslor eller att man har svårt att prata om känslor. Acceptera sina känslor är ett ‘måste’. Ett annat ‘måste’ är att se sig själv som man är. Man är okej. Orsaken till att man blir upprörd och explosiv kan ha tusen bakgrunder. Några exempel är lagrade aggressioner, hat och bitterhet, ge sig själv skulden och ägna sig åt självförtryck. Det är bra att ha någon att tala förtroligt med.

Att hindra känsloutbrotten när dessa blossar upp är som förgjort. Däremot kan man lära sig förebygga dem genom att själv förstå vad som händer. Om man lyckas komma så långt med sig själv har man blivit så klok att man kan hantera situationerna. Men ett och annat återfall får man ta i beräkningen.
Då gäller det att inte ha svårt att säga förlåt.