Att vara pensionär

Hur ser vi oss själva som pensionärer.
Ska vi resignera och tycka nu har vi gjort vårt. Eller ska vi se oss som aktiva aktörer och ta vara på våra resurser. Tänk på hur mycket erfarenhet vi har samlat på oss. Därför ska vi vara så aktiva som vi har förmåga till. Och för många av oss betyder det att vi fortfarande kan spela en viktig roll i vårt samhälle.