Optimist

Enligt wikipedia är
optimism en syn på livet, där man bevarar en syn på världen som positiv. Det är motsatsen till pessimism. Optimister tror generellt att människor och händelser är ingående goda, och att de flesta situationer slutar bra.

Naiv optimist
En naiv optimist förnekar problemen, men en ”det händer inte mig”-attityd kan vara livsfarlig. (Bosse Angelöw)

Realistisk optimist
En realistisk optimist ser möjligheterna, men kan hantera situationer, ovisshet och ständiga förändringar.(Bosse Angelöw)

Vad är det optimister vet som andra inte vet?
De förväntar sig positiva saker och skeenden. När jobbiga saker inträffar ser de det som en utmaning och blir inte uppgivna. De ser framgångar som en självklarhet och bakslag som tillfälliga. För pessimister är det precis tvärtom. Om det händer något negativt tror de att det kommer att hålla i sig. Framgång ser de som en tillfällig avvikelse. (Nicolas Jacquemot)

Hur fungerar optimisten när det krisar?
Vardagliga motgångar inträffar alla. Skillnaden ligger i hur man hanterar det. Nidbilden är att optimisten är glad hela tiden. Men den riktiga optimisten är en person som vid motgångar tänker ’det kommer bli bättre’ och ’det finns olika sätt att lösa det här på’. Framför allt är optimisten bra på att agera. En positiv syn på livet handlar om att fortsätta handla i stället för att ge upp direkt. Positiva tankar och handlingar föder mer positiva tankar. (Nicolas Jacquemot)