Bemötande

Hur vill jag bli bemött?
Naturligtvis vill jag inte bli provocerad. Vid sådana tillfällen finns det ju alltid risk att man själv beter sig illa. Som man själv vill bli bemött ska man bemöta andra. Det är en huvudregel, men klarar man alla gånger att göra så. Det bästa är att för det mesta försöka att ignorera folks dumheter. Självklart är det många gånger lättare sagt än gjort.