Om fantasi

Fundering

Vad är det som får vår fantasi att rinna iväg till himlens höjder?
Är det allt som våra ögon uppfattar som fröjder?
Är det nattens drömmar som visar oss vårt undermedvetnas mål
så att vi med vår fantasi kan fylla tankarnas hål.

Är det vår egen livliga fantasi som ger oss skapandets seende
så att vi upplever vår verklighet i ett nytt skeende.
Själv tror jag det är när vi tillåter den flöda var den vill.
Sedan börjar vårt eget skapande.

Om livet.

Fundering

Det som styr det mesta av vårt liv och handlande är vårt egna sunda förnuft.Detta styrs i sin tur av den ryggsäck vi bär på d.v.s vår erfarenhet i livet så länge vi har levt. Alla våra medvetna tankar deltar i alla beslut vi gör.

Även våra omedvetna tankar påverkar oss både i nattliga drömmar och medvetet liv. Dessa har skapats genom uppfostran och interaktion mellan oss själva och våra medmänniskor och hur vi själva har hanterat detta samt hur vi har mottagit dem.

Yttre påverkan av olika slag försöker trånga in hos oss dagligen och stundligen. Hur vi har lagrat positiva känslor, exempelvis kärlek vi har upplevt och hur vi har lagrat negativa känslor, t.ex skam, hat, bitterhet, och aggressivitet har också stort inflytande hos oss.

 Om vi har förmåga att älska oss själva ger det oss styrka att älska andra. Då kan vi visa våra människor respekt och acceptera dem. På det sättet kan vi själva få respekt och bli accepterade av andra.

 Det gäller att bejaka både negativa och postiva känslor hos sig själv och genom sitt eget sunda förnuft placera känslorna hos sig själv i rätt fack som ger oss förmåga att må bra och leva ett lyckligt liv.

Om hatkänslor

Obehagliga känslor

Själv avskyr jag känna hat och bitterhet. Ändå måste man erkänna att sådana känslor poppar upp ibland. Hur konstigt det än låter så finns det något positivt med hat. Det är bättre än likgiltighet. Man bryr sig om vad som händer. Huvudsaken är att man inte utagerar hatet på sådant sätt att man skadar sig själv eller andra.

Om jag tycker mig känna hat från andra brukar jag säga att man inte ska bry sig om dumma människor. Jag gillar ordspåket ”Älska dina fiender det tar kål på dem”.
Jag tror och vet att man kan förvandla känslor av hat och bitterhet till konstruktiva förändringar för sig själv och andra.

Ny magisk kraft

Att gå mot en vägg

 

Några gånger i mitt liv har jag, bildligt talat gått mot en vägg. Det har berott på mitt eget beteende och kanske andras. En räddningsplanka har varit att göra en ändring i sin egen verklighet.

 Då skedde det magiska som är själva förändringskraften. Efter en tid såg man verkligheten som den var bakom sina egna illusioner, en aha-upplevelse och ett uppvaknande. Erfarenheterna i det självupplevda gav själen näring och min livslust fick ny magisk kraft. Magin känns också när man upplever konst, musik och annat som berör ens innersta.

Bemötande

Hur vill jag bli bemött?
Naturligtvis vill jag inte bli provocerad. Vid sådana tillfällen finns det ju alltid risk att man själv beter sig illa. Som man själv vill bli bemött ska man bemöta andra. Det är en huvudregel, men klarar man alla gånger att göra så. Det bästa är att för det mesta försöka att ignorera folks dumheter. Självklart är det många gånger lättare sagt än gjort.